در راستاي تحقق ماموريت 10 ساله دانشگاه در جهت تربيت انسان‌هاي خلاق، متخصص و كارآفرين براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و ترويج علم نافع در سطح ملي و بين‌المللي، کالج دانشگاه فردوسي مشهد با تصويب هيات رئيسه محترم دانشگاه و به عنوان اولين دانشگاه جامع کشور، اقدام به برگزاري دوره‌هاي فرعي آموزشي ويژه دانشجويان دوره كارشناسي مي نمايد. به طور خلاصه دوره‌هاي فرعي دوره‌هايي هستند که دانشجويان مستعد سال دوم به بعد دوره کارشناسي، با شرايط ويژه مثل کسب حداقل معدل مناسب ، مي‌توانند در آنها شرکت کنند و با گذراندن 21 تا 25 واحد درسي از دروس تخصصي يکي ديگر از رشته‌هاي کارشناسي داير در دانشگاه با رشته و تخصصي ديگري که مورد علاقه‌شان است آشنايي پيدا کنند. اين دوره براي دانشجويان امکان تحصيل و کسب مهارت بيشتري را فراهم مي‌نمايند. اکثر دانشگاه‌هاي معتبر جهان، به دانشجويان اجازه مي‌دهند تا دروس تخصصي يک رشته ديگر را به عنوان دوره فرعي (Minor) و به صورت همزمان با رشته اصلي (Major) مطالعه نمايند.

البته ارائه همه رشته‌های کارشناسی، به عنوان دوره فرعی، نياز به بسيج بخش وسيعی از تجهيزات و منابع دانشگاه دارد، که در وضعيت فعلی امکانپذير نمی‌باشد. لذا، در ابتدا، رشته‌هايی که بر مبنای برآورد انجام شده، با استقبال بيشتری روبرو خواهند شد، در نوبت ارائه قرار داده خواهند شد.