قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری

بخشی از جدید ترین شیوه نامه جامع آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد که مرتبط با آزمون ها و نمرات قابل قبول در خصوص نمره زبان دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) می باشد را در عکس ذیل مشاهده می نمایید:

بخشی از شیوه نامه  

(نسخه ی کامل (فایل PDF) شیوه نامه را می توانید در سایت مدیریت آموزشی از اینجا دریافت کنید.)