جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون حضوری TELP در سال 1401
 
 
 
نوبت آزمون تاریخ آزمون بازه ثبت‌نام الکترونیکی
آزمون اول

7 اردیبهشت

 به اتمام رسیده است
آزمون دوم 21 اردیبهشت  به اتمام رسیده است
آزمون سوم 4 خرداد  به اتمام رسیده است
آزمون چهارم 18 خرداد
 به اتمام رسیده است
آزمون پنجم 1 تیر  به اتمام رسیده است
 آزمون ششم 15 تیر  به اتمام رسیده است
 آزمون هفتم 29 تیر  به اتمام رسیده است
 آزمون هشتم  12 مرداد  به اتمام رسیده است
 آزمون نهم  26 مرداد  به اتمام رسیده است
آزمون دهم  9 شهریور  به اتمام رسیده است
آزمون یازدهم  23 شهریور  به اتمام رسیده است
آزمون دوازدهم 12 مهر  به اتمام رسیده است
آزمون سیزدهم 20 مهر  به اتمام رسیده است
آزمون چهاردهم 4 آبان  به اتمام رسیده است
آزمون پانزدهم 18 آبان  به اتمام رسیده است
آزمون شانزدهم 2 آذر  به اتمام رسیده است
آزمون هفدهم 16 آذر  به اتمام رسیده است
آزمون هجدهم 30 آذر  به اتمام رسیده است
آزمون نوزدهم  14 دی  به اتمام رسیده است
آزمون بیستم  28 دی  به اتمام رسیده است
آزمون بیست و یکم 12 بهمن  به اتمام رسیده است
آزمون بیست و دوم 26 بهمن 16 لغایت 17 بهمن
آزمون بیست و سوم 10 اسفند 30 بهمن لغایت 1 اسفند
آزمون بیست و چهارم 24 اسفند 13 لغایت 15 اسفند
 
◘ نکات:
• ثبت نام الکترونیکی آزمون TELP راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد؛
• با توجه به ظرفيت محدود ثبت نام، کالج دانشگاه مسئوليتی در قبال تکميل ظرفيت آزمون‌ها نخواهد داشت.
دانشجويان امکان شرکت در دو آزمون پياپی را نخواهند داشت تا فرصت کافی برای افزايش سطح مهارت‌های زبانی خود را داشته باشند.
 
 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی