جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون زبان عربی شامل در سال 1403
نوبت آزمون تاریخ آزمون شروع ثبت‌نام الکترونیکی
آزمون اول  2 اردیبهشت
25 فروردین
آزمون دوم 29 خرداد 19 خرداد
آزمون سوم  9 مرداد 30 تیر
آزمون چهارم  27 شهریور 17 شهریور
آزمون پنجم  8 آبان 28 مهر
 آزمون ششم  20 آذر 10 آذر
 آزمون هفتم  2 بهمن 22 بهمن
 آزمون هشتم  6 اسفند 27 بهمن
 
◘ نکات:
• ثبت نام الکترونیکی آزمون شامل راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.
• با توجه به ظرفيت محدود ثبت نام، کالج دانشگاه مسئوليتی در قبال تکميل ظرفيت آزمون‌ها نخواهد داشت.
 
 
 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی