جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون شامل در سال 1401
نوبت آزمون تاریخ آزمون بازه ثبت‌نام الکترونیکی
آزمون اول  20 اردیبهشت
 به اتمام رسیده است
آزمون دوم 31 خرداد  به اتمام رسیده است
آزمون سوم  11 مرداد  به اتمام رسیده است
آزمون چهارم  22 شهریور  به اتمام رسیده است
آزمون پنجم  3 آبان  به اتمام رسیده است
 آزمون ششم  15 آذر  به اتمام رسیده است
 آزمون هفتم  20 دی  به اتمام رسیده است
 آزمون هشتم  9 اسفند 30 بهمن لغایت 1 اسفند
 
◘ نکات:
• ثبت نام الکترونیکی آزمون TELP راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد؛
• با توجه به ظرفيت محدود ثبت نام، کالج دانشگاه مسئوليتی در قبال تکميل ظرفيت آزمون‌ها نخواهد داشت.
 
 
 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی