جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون حضوری TELP در سال 1403
نوبت آزمون تاریخ آزمون شروع ثبت‌نام الکترونیکی
آزمون اول 3 اردیبهشت 25 فروردین
آزمون دوم 18 اردیبهشت 8 اردیبهشت
آزمون سوم 1 خرداد 22 اردیبهشت
آزمون چهارم 22 خرداد 12 خرداد
آزمون پنجم 4 تیر 26 خرداد
 آزمون ششم 19 تیر 9 تیر
 آزمون هفتم 2 مرداد 23 تیر
 آزمون هشتم 16 مرداد 6 مرداد
 آزمون نهم 30 مرداد 20 مرداد
آزمون دهم 20 شهریور 10 شهریور
آزمون یازدهم 3 مهر 24 شهریور
آزمون دوازدهم 17 مهر 7 مهر
آزمون سیزدهم 1 آبان 21 مهر
آزمون چهاردهم 15 آبان 5 آبان
آزمون پانزدهم 29 آبان 19 آبان
آزمون شانزدهم 13 آذر 3 آذر
آزمون هفدهم 27 آذر 17 آذر
آزمون هجدهم 11 دی 1 دی
آزمون نوزدهم 24 دی 14 دی
آزمون بیستم 8 بهمن 29 دی
آزمون بیست و یکم 23 بهمن 13 بهمن
آزمون بیست و دوم 7 اسفند 27 بهمن
آزمون بیست و سوم 21 اسفند 11 اسفند
◘ نکات:
• ثبت نام الکترونیکی آزمون TELP راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد؛

• با توجه به ظرفيت محدود ثبت‌نام، کالج دانشگاه مسئوليتی در قبال تکميل ظرفيت آزمون‌ها نخواهد داشت.
دانشجويان امکان شرکت در دو آزمون پياپی را نخواهند داشت تا فرصت کافی برای افزايش سطح مهارت‌های زبانی خود را داشته باشند.
 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی