photo 2019-07-26 22-27-36

نوروز از همدلی مبارک می‌گردد و شورانگیز می‌شود. امسال، علیرغم همه ناخوشی‌های متأثر از شیوع بیماری در این کره خاکی، برکت همدلی به جان‌ها آمده و همه ما بیشتر از پیش، اعضای یک پیکر شده‌ایم.

امسال، نوروز ما بی‌تردید مبارک‌تر از هر سال است و گرچه دست‌هایمان از هم دور شده، دل‌هایمان به هم نزدیک‌تر شده است.

بی‌شک نوروز ما مبارک است با از خودگذشتگی‌های #کادر_درمان و تلاش‌های شبانه‌روزی همه آنهایی که در این روزها، دور از محفل گرم خانواده، به رویارویی با اهریمن پنهان برخاسته‌اند. مسلماً اولویت نخست ما قدردانی از این #وظیفه_شناسان_قهرمان است که نوروز امسال ما از آنها مبارک شده است. ما هرگز انسان‌دوستی ایشان را #فراموش_نمیکنیم.

عید بر همه ایرانیان مبارک و فرخنده باد.

۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۹
مجید میرزاوزیری
رئیس کالج دانشگاه فردوسی مشهد