اولين جلسه دوره آموزشي طرح “بانك اطلاعاتي مراقبان آزمون (باما)” در روز پنجشنبه 15 آذرماه در محل سالن اجتماعات دانشكده الهيات برگزار گرديد

 

 

 

اولين جلسه دوره آموزشي طرح “بانك اطلاعاتي مراقبان آزمون (باما)” در روز پنجشنبه 15 آذرماه در محل سالن اجتماعات دانشكده الهيات برگزار گرديد.

 

 

 

 در جلسه اول اين آموزش كه بيش از 80 نفر از متقاضيان شامل اعضاي هيات علمي، كارشناسان دانشگاه و دانشجويان تحصيلات تكميلي حضور داشتند، مباحثي در خصوص “روايي و پايايي آزمون”، “حفاظت و مراقبت از آزمون” و “وظايف عوامل اجرايي آزمون” تبيين و تشريح گرديد. در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر مؤيد، رئيس كالج دانشگاه، اهداف اين طرح و لزوم ساماندهي اجراي آزمون ها در دانشگاه فردوسي را بيان نمودند؛ سپس جناب آقاي دكتر نوغاني، عضو محترم هيات علمي گروه آموزشي علوم اجتماعي، ضمن تشريح انواع خطاها در برگزاري آزمون، توضيحاتي در خصوص ارتباط روايي و پايايي آزمون ها با انواع خطاها ارائه دادند. در ادامه مباحث جناب آقاي قاسم زاده، قائم مقام حفاظت آزمون استان خراسان رضوي، و جناب آقاي موسمي، مسئول حفاظت آزمون دانشگاه فردوسي، ضمن ارائه مثال هاي عيني از انواع تخلفات و تقلب هاي انجام شده در آزمون هاي سراسر كشور، به شرح وظايف و مسئوليت هاي عوامل اجرايي آزمون ها و لزوم آگاهي از اين وظايف پرداختند. در بخش انتهاي جلسه نيز جناب آقاي الياسي، معاون محترم مديريت آموزشي دانشگاه، وظايف عوامل اجرايي آزمون را تشريح نموده و به بيان تجربياتي از موارد پيش آمده در آزمون هاي مختلف در سطح دانشگاه در طي سال هاي مختلف پرداختند.

لازم به ذكر است معاونت آموزشي دانشگاه فردوسي مشهد به منظور ساماندهي، بهينه سازي و اجراي شايسته آزمون هاي دانشگاهي، ملي و بين المللي در دانشگاه فردوسي مشهد با دعوت از اعضاي هيات علمي، كاركنان، دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد و ثبت نام ايشان، “بانك اطلاعاتي مراقبان آزمون (باما)” تشكيل داده است. متقاضيان ثبت نام شده در بانك اطلاعاتي پس از گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه، گواهي “شايستگي مراقبت از آزمون(شما)” را دريافت خواهند كرد. دوره آموزشي با نظارت و طراحي دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت و توسط كالج دانشگاه براي 4 گروه مراقبان، رابطان، سرپرستان سالن و عوامل مخزن به مدت 4 ساعت برگزار خواهد گرديد.

 

2

 

process

20181206 094938


20181206 121828