بایسته های نگارش اداری- دانشگاهی

 
 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی با همکاری کالج دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کند:
نشست تخصصی بررسی رویه قضایی در خصوص دعاوی ثبت احوال (دو جلسه)
همراه با صدور گواهی معتبر وزارت علوم
 
سخنرانان:
جناب آقای علیرضا ذاکری _رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان(ویژه دعاوی ثبت احوال) _مدرس دانشگاه
جناب آقای امید توکلی کیا _رئیس شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی مشهد(ویژه دعاوی ثبت احوال) _دانش پژوه دوره دکتری حقوق خصوصی _مدرس دانشگاه تاریخ برگزاری:
 
شنبه ۹ تیر ماه ‌۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹ دوشنبه ۱۱تیر ماه ‌۱۴۰۳ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۹
 
محل برگزاری: آمفی تئاتر_دانشکده حقوق و علوم سیاسی https://nshn.ir/94rb1-fcyJxDqa
 
هزینه ثبت‌نام: _به صورت مجازی یک میلیون تومان _ به صورت حضوری یک میلیون و دویست تومان