اتوکد جدید

 

-

-آموزش مقدماتي نرم افزار AutoCAD

روزهاي سه شنبه ساعت 13-8:30

شروع دوره مرداد ماه

-

شماره تماس: 091576370628

لینک ثبت‌نام الکترونیکی

راهنمای ثبت‌نام الکترونیکی