نمایش # 
اطلاعیه تغییر زمان برگزاری آزمون آنلاین زبان انگلیسی (TELP-iBT)
دوره جامع مدیرریت منابع انسانی C*HRM - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
ثبت‌نام دوره‌ آموزشی عالی آزاد Post DBA (مدیریت عالی کسب و کار) - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دوره آموزشی مدیریت عالی بازاریابی و فروش (MSA) - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
کارگاه تربیت مدرس نجوم فعال - دانشکده علوم
کارگاه برنامه‌گردانی آسمان‌نماها - دانشکده علوم
اطلاعیه برگزاری آزمون زبان انگلیسی آنلاین (TELP-iBT) در سال 1401
همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان: هویت ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پسا کرونا
کارگاه شیوه استناد دهی به منابع در متون علمی رفرنس دهی با استفاده از نرم افزار Endnote - دانشکده دامپزشکی
دوره آنلاين” بايسته‌هاي نگارش اداري- دانشگاهي با تأكيد بر اصول نگارش و امكانات نرم افزاري” - دانشکده ادبیات
دوره جامع ارزهای دیجیتال (آنلاین، آفلاین، حضوری) - دانشکده کشاورزی
دوره آنلاین مقدمات، مفاهیم و نظریه‌های سیاست عمومی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دوره مقدماتی R با رویکرد زیست‌شناسی - پژوهشکده علوم گیاهی
کارگاه الگوی تعاملی - مفهومی خردورزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دوره آنلاین آموزش نکات مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده - دانشکده علوم اداری و اقتصادی
اطلاعیه تغییر زمان ثبت‌نام آزمون‌های زبان انگلیسی حضوری و مجازی (TELP) و عربی (شامل)
آزمون‌های تعیین‌سطح کلاس‌های ترمیک زبان های «انگلیسی، فرانسه و عربی» مرکز زبان کالج دانشگاه فردوسی مشهد
دوره بحث آزاد انگلیسی بصورت «آنلاین»
کارگاه آموزشی تئوری و عملی ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی - دانشکده کشاورزی
دوره آنلاین آموزش پیشرفته نرم افزار SPSS - دانشکده ادبیات و علوم انسانی