دوره مجازی مقاله نویسی تخصصی فارسی و انگلیسی (JCR) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

1

 

◘ دوره مجازی مقاله نویسی تخصصی فارسی و انگلیسی (JCR)
•زمان برگزاری:پنجشنبه ها ساعت ۱۳-۹
•شروع دوره: خردادماه

 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید