مدرسه تابستانی فیزیک و نجوم در دانشکده علوم

در اين مدرسه تابستاني فيزيک و نجوم سعي شده است طيف وسيعي از مخاطبين مد نظر باشند از دانش آموزان دبيرستاني
گرفته تا دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد.

در دوره آمادگي المپياد دانش آموزي،با کمک گرفتن از اساتيد گروه فيزيک که سابقه ي چندين ساله در تدريس المپياد در
مدارس استعداد هاي درخشان دارند و همچنين بهره گيري از امکانات امکانات دانشکه علوم در طول چهار هفته تلاش مي
شود سر فصل هاي مورد نياز براي شرکت در آزمون المپياد با دانش آموزان کار شود. در طول مدت چهار هفته دانش آموزان
در روزهاي زوج هر زور در دو نوبت صبح و عصر در کلاس ها شرکت مي کنند. نوبت صبح شامل دو جلسه کلاس آموزشي بوده
پس از زمان استراحت ، نهار و نماز دانش آموزان در يک جلسه رفع اشکال گروهي و سپس در يک نوبت کلاس عصر شرکت
مي کنند.

در کارگاه آموزش رصد آسمان شب و عکاسي از اجرام نجومي، بنا بر علاقه همه گروه هاي سني به اين موضوع مخاطب عام
انتخاب گرديده است.طول دوره 4 هفته و هفته اي سه جلسه دو ساعته مي باشد.بنابر شرايط جوي در صورت امکان نصف
زمان تدريس تئوري مي باشد و نصف آن هم به صورت عملي و کار با تلسکوپ مي باشد.

در کارگاه آشنايي با دست سازه هاي فيزيکي مخاطب دانش آموزان دوره اول متوسطه و مقطع ابتدايي هستند.اين کارگاه
شامل ساخت رنجي وسعي از دست سازه ها با استفاده از قوانين ساده فيزيکي را شامل مي شود.طول دوره 4 هفته و هر هفته سه جلسه 2 ساعته مي باشد.

 

لينك ثبت نام كارگاه ها به همراه توضیحات تکمیلی  به شرح ذيل مي باشد:

1- دوره آمادگي آزمون المپياد فيزيك

https://nikaro.ir/singlePage?id=340

2- دوره آمادگي آزمون المپياد نجوم

https://nikaro.ir/singlePage?id=341

3- كارگاه آموزش رصد

https://nikaro.ir/singlePage?id=342

4- كارگاه دست سازه هاي فيزيكي

https://nikaro.ir/singlePage?id=343

 

مدرسه تابستانی فیزیک و نجوم

دوره آمادگی المپیاد

کارگاه آموزش رصدی

کارگاه دست سازه های فیزیکی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید