تقویم سال 1397

 

براي استفاده ابتدا تصاوير را بر روي سيستم ذخيره نماييد، سپس با راست کليک کردن بر روي تصوير مورد نظر

و انتخاب گزينهSet as Desktop Background، تصوير را به پس زمينه رايانه تبديل کنيد.

دانلود فایل