توجه:

  • لطفا در قسمت ثبت نام، عليرغم غير ستاره دار بودن فيلد "بيوگرافی" حداقل يک کارکتر وارد نماييد


راهنمای ثبت نام:

 

توجه: پس از پايان مرحله سوم و واريز وجه، ثبت نام شما نهایی شده و نام شما به عنوان متقاضی شرکت در آزمون ثبت می گردد.

 

مرحله اول- ورود به صفحه ثبت نام

tavansanji 1

 

مرحله دوم- تکميل فرم ثبت نام اوليه و تاييد آن

tavansanji 2

 

مرحله سوم- وارد کردن کد رهگيری و کدملی برای پرداخت وجه ثبت نام و ارسال مدارک و تایید نهایی ثبت نام

tavansanji 3