اتوکد جدید

 

-آموزش مقدماتي نرم افزار اتوكد (حضوري)

زمان برگزاري: روزهاي پنج شنبه ساعت 13-9-

شماره تماس: 091576370628

 


لینک ثبت‌نام الکترونیکی

راهنمای ثبت‌نام الکترونیکی