شنبه, 28 مهر 1397

dr moayed mrs torabi

 

 

تعيين کالج دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز برگزاری آزمون های بين المللی DELF و DALF فرانسه

با امضای تفاهم نامه فی مابين کالج دانشگاه به نمايندگی از طرف دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز زبان فرانسه تهران به عنوان مديريت مرکزی برگزاری آزمون ها در ايران، کالج دانشگاه به عنوان مرکز برگزاری آزمون های بين المللی DELF و DALF فرانسه انتخاب شد.

مرکز زبان فرانسه تهران، با همکاری مرکز بين المللی مطالعات آموزشی زبان فرانسه (CIEP) - زير مجموعه‌ی وزارت آموزش و پرورش فرانسه- ساليانه اقدام به برگزاری امتحانات DELF و DALF در سطح ملی می نمايد که اين امر بر اساس تقويم و فرآيند هماهنگ شده با مرکز بين المللی مطالعات آموزشی انجام می پذيرد. در همين چارچوب، مرکز زبان فرانسه تهران، کالج دانشگاه فردوسی مشهد را دعوت به همکاری نموده است تا به عنوان مرکز برگزاری آزمون، مسئوليت اجرای آموزشی و فنی آزمون های مزبور را در رده سنی بزرگسالان به عهده گيرد. تفاهم نامه اين همکاری روز سه شنبه 10 اسفندماه به امضاء رئيس محترم کالج، جناب آقای دکتر مؤيد و مدير محترم مرکز زبان فرانسه تهران، سرکار خانم دومنيک ترابی رسيد.

مرکز آزمون DELF و DALF زير نظر کالج دانشگاه و در دانشکده ادبيات و علوم انسانی قراردارد و خانم دکتر ناصحی، عضو محترم هيات علمی گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه مسئوليت اين مرکز را برعهده دارند.

کالج دانشگاه با پذيرش اين ماموريت به صورت همه جانبه در حوزه آموزش زبان فرانسه گام برداشته است و علاوه بر برگزاری آزمون های مزبور نسبت به برگزاری دوره های تربيت ممتحن آزمون های بين المللیDELF و DALF، برگزاری کلاس های آمادگی آزمون های DELF و DALF و همچنين کلاس های عمومی آموزش زبان فرانسه اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است که اولين دوره آزمون ها مطابق با تقويم سراسری در روزهای 19 و 20 خرداد در دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.

همچنين جلسه آشنايی با آزمونهایDELF وDALF  در تاريخ 18 بهمن ماه در محل سالن دکتر شريعتی دانشکده ادبيات برای علاقه مندان برگزار گرديد. اولين دوره تربيت ممتحن آزمون های DELF و DALFنيز از تاريخ 3 لغايت 5 اسفند در محل دانشکده ادبيات برگزار شد. اولين دوره کلاسهای آمادگی آزمونهای مزبور نيز در حال برگزاری است.

DELF و DALFدانشنامه رسمی زبان فرانسه هستند و مخفف کلمه هایDiplômed'Etudes en Langue Française     و Diplôme Approfondi de Langue Française می باشند، اين دانشنامه ها پس از اخذ امتحان رسمی از طرف مرکز بين المللی مطالعات آموزشی زبان فرانسه، به داوطلبان زبان فرانسه  اهدا می‌گردد. دانشنامه های مزبور نشان‌ دهنده‌ی توانايی‌های زبان‌ آموز در زبان فرانسه می باشد.اعتبار اين مدارک دائمی است و نيازی به تمديد ندارد. اين ديپلم ها برای ورود به دانشگاه هاي فرانسه يا هر دانشگاه ديگري که زبان آموزشی آن فرانسه است الزامی می باشد.

جهت اطلاعات بيشتر می توانيد به سايت کالج دانشگاه فردوسی و يا کانال تلگرام مرکز آزمون به آدرس

https://t.me/joinchat/AAAAAD_gspmAEdFbGbivJA

مراجعه فرماييد.

 

تعيين کالج دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مرکز برگزاری آزمون های بين المللی DELF و DALF فرانسه

با امضای تفاهم نامه فی مابين کالج دانشگاه به نمايندگی از طرف دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز زبان فرانسه تهران به عنوان مديريت مرکزی برگزاری آزمون ها در ايران، کالج دانشگاه به عنوان مرکز برگزاری آزمون های بين المللی DELF و DALF فرانسه انتخاب شد.

مرکز زبان فرانسه تهران، با همکاری مرکز بين المللی مطالعات آموزشی زبان فرانسه (CIEP) - زير مجموعه‌ی وزارت آموزش و پرورش فرانسه- ساليانه اقدام به برگزاری امتحانات DELF و DALF در سطح ملی می نمايد که اين امر بر اساس تقويم و فرآيند هماهنگ شده با مرکز بين المللی مطالعات آموزشی انجام می پذيرد. در همين چارچوب، مرکز زبان فرانسه تهران، کالج دانشگاه فردوسی مشهد را دعوت به همکاری نموده است تا به عنوان مرکز برگزاری آزمون، مسئوليت اجرای آموزشی و فنی آزمون های مزبور را در رده سنی بزرگسالان به عهده گيرد. تفاهم نامه اين همکاری روز سه شنبه 10 اسفندماه به امضاء رئيس محترم کالج، جناب آقای دکتر مؤيد و مدير محترم مرکز زبان فرانسه تهران، سرکار خانم دومنيک ترابی رسيد.

مرکز آزمون DELF و DALF زير نظر کالج دانشگاه و در دانشکده ادبيات و علوم انسانی قراردارد و خانم دکتر ناصحی، عضو محترم هيات علمی گروه زبان و ادبيات فرانسه دانشگاه مسئوليت اين مرکز را برعهده دارند.

کالج دانشگاه با پذيرش اين ماموريت به صورت همه جانبه در حوزه آموزش زبان فرانسه گام برداشته است و علاوه بر برگزاری آزمون های مزبور نسبت به برگزاری دوره های تربيت ممتحن آزمون های بين المللیDELF و DALF، برگزاری کلاس های آمادگی آزمون های DELF و DALF و همچنين کلاس های عمومی آموزش زبان فرانسه اقدام خواهد نمود. لازم به ذکر است که اولين دوره آزمون ها مطابق با تقويم سراسری در روزهای 19 و 20 خرداد در دانشکده ادبيات دانشگاه فردوسی برگزار خواهد شد.

همچنين جلسه آشنايی با آزمونهایDELF وDALF  در تاريخ 18 بهمن ماه در محل سالن دکتر شريعتی دانشکده ادبيات برای علاقه مندان برگزار گرديد. اولين دوره تربيت ممتحن آزمون های DELF و DALFنيز از تاريخ 3 لغايت 5 اسفند در محل دانشکده ادبيات برگزار شد. اولين دوره کلاسهای آمادگی آزمونهای مزبور نيز در حال برگزاری است.

DELF و DALFدانشنامه رسمی زبان فرانسه هستند و مخفف کلمه هایDiplômed'Etudes en Langue Française     و Diplôme Approfondi de Langue Française می باشند، اين دانشنامه ها پس از اخذ امتحان رسمی از طرف مرکز بين المللی مطالعات آموزشی زبان فرانسه، به داوطلبان زبان فرانسه  اهدا می‌گردد. دانشنامه های مزبور نشان‌ دهنده‌ی توانايی‌های زبان‌ آموز در زبان فرانسه می باشد.اعتبار اين مدارک دائمی است و نيازی به تمديد ندارد. اين ديپلم ها برای ورود به دانشگاه هاي فرانسه يا هر دانشگاه ديگري که زبان آموزشی آن فرانسه است الزامی می باشد.

جهت اطلاعات بيشتر می توانيد به سايت کالج دانشگاه فردوسی و يا کانال تلگرام مرکز آزمون به آدرس

https://t.me/joinchat/AAAAAD_gspmAEdFbGbivJA

مراجعه فرماييد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
بازدید ها : 2176
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY