تقویم برگزاری آزمون‌‌های شامل در سال 1401

 
 
جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون شامل در سال 1401
 
 
نوبت آزمون تاریخ آزمون بازه ثبت نام الکترونیکی
آزمون اول  20 اردیبهشت
10 لغایت 12 اردیبهشت
آزمون دوم 30 خرداد 21 لغایت 23 خرداد
آزمون سوم  11 مرداد 1 لغایت 3 مرداد
آزمون چهارم  22 شهریور 12 لغایت 14 شهریور
آزمون پنجم  3 آبان 23 لغایت 25 مهر
 آزمون ششم  15 آذر 5 لغایت 7 آذر
 آزمون هفتم  27 دی 17 لغایت 19 دی
 آزمون هشتم  9 اسفند 30 بهمن لغایت 1 اسفند
 
 
◘ نکات:
• ثبت نام الکترونیکی آزمون TELP راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد؛
 
• با توجه به ظرفيت محدود ثبت نام، کالج دانشگاه مسئوليتی در قبال تکميل ظرفيت آزمون‌ها نخواهد داشت.
 
• با توجه به تعطیلات تابستانی دانشگاه و احتمال تقارن آن با یکی از نوبت‌های آزمون، ممکن است تاریخ برگزاری آزمون‌ها از تعطیلات به بعد تغییر کند.
 

 

لینک ثبت نام الکترونیکی

راهنمای ثبت نام الکترونیکی