پنجشنبه, 08 تیر 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

درس ناتمام

 

در موارد استثنايي، دروسي که در برنامه آموزشي مصوب توام با پروژه ارايه مي شوند، در صورتي که به تشخيص مدرس و تاييد نماينده گروه آموزشي مربوطه، تکميل آن‎ها در طول يک ترم تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي گردند. نمره ناتمام بايد حداکثر تا پايان ترم بعد به نمره قطعي تبديل ‎گردد.

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY