سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

اعلام نمرات

 

  • مدرس موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده یا واحد تسلیم نماید.
  • دفتر آموزش های عالی آزاد هر دانشکده ، پژوهشکده و واحد موظف است نمرات دانش پذیران را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر ترم و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانش پذیران و رفع اشتباهات احتمالی اعلام ،تایید و سپس به کالج دانشگاه ارسال نماید.

تبصره - نمره پس از اعلام به کالج دانشگاه غير قابل تغيير است.

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY