سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

نظام آموزشي

 

 نظام آموزش در آموزش‎ هاي عالي آزاد مبتني بر ساعات تشکيل آموزش ‎هاست.

 

هر سال تحصيلي در آموزش‎ هاي عالي آزاد دانشگاه فردوسي مشهد مرکب از 3 ترم است، 2 ترم تحصيلی منطبق بر ترم هاي دانشگاهی و ترم سوم ترم تابستانی خواهد بود.

 

تبصره  - مدت امتحانات پايان آموزش، جز مدت آموزش محسوب مي‎شود.

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY