سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش پذير

 

 

نحوه ارزيابي سمينار، کارگاه يا دوره آموزشی (اعم از امتحانات کتبی، شفاهی، کارعملی و ...) در کاربرگ پيشنهادی تعيين می شود. در مورد دروسي که شامل برگزاري امتحان پاياني نيست، مدرس مربوطه بايستي نتايج ارزيابي خود از نحوه عملکرد دانش پذير را، کمّي نموده و در مهلت مقرر ارايه نمايند،

معيار ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانش پذير نمره درس است و نمرات دانش پذير در هر درس به صورت عددي بين صفر تا بيست تعيين مي‎گردد،

حداقل نمره قبولي در هر درس 10 مي‎باشد.

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY