پنجشنبه, 08 تیر 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array
میانگین امتیار کاربران: / 7
ضعیفعالی 

 

هزينه هاي آموزش

 

دانشگاه فردوسي مشهد، هيچ‎گونه تعهدي نسبت به تامين هزينه ‎هاي تهيه جزوات دوره، تهيه پروژه و ... براي دانش پذيران ندارد. دانشگاه صرفاً و در حد مقدورات، همکاري لازم را خواهد نمود.

 

چنانچه دانش‎پذيري موفق به گذراندن درس يا دروسی از يک دوره ی آموزشی نشود:

 

الف ) در صورت ارايه مجدد دوره يا درس (دروس) مربوطه، دانش پذير می تواند در آن درس (دروس) با پرداخت شهريه جديدِ تعيين شده شرکت نموده و نمرات نهايی مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامی تلقی می گردد،

ب ) در صورت عدم ارايه مجدد دوره يا درس (دروس) نظری مربوطه توسط دانشگاه (دانشکده، پژوهشکده يا واحد)، دانش پذير می تواند برای بار اول با پرداخت 80% شهريه جديد تعيين شده و برای دفعات بعدی با پرداخت 50% آن، ثبت نام نموده و در زمان تعيين شده توسط دفتر آموزش های عالی آزاد به صورت معرفی به استاد، صرفاً به منظور شرکت در امتحان درس يا دروس مربوطه، در محل دانشکده، پژوهشکده يا واحد حضور يابد. در هر صورت نمرات نهايی مکتسبه وی به عنوان نمرات دروس کمبود در دوره ثبت نامی تلقی می گردد.

تبصره 1 – تا زمانی که کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد محدوديتی را اعمال نکند، مشروط بر اينکه معدل کل دانش پذير کمتر از 12 نباشد، از نظر اين آيين نامه هيچگونه محدوديتی در تکرار ثبت نام دانش پذير مردودی در قالب بندهای الف و ب نخواهد بود. اما می بايست هر يک از نمرات کسب شده در هر بار تکرار دروس، علاوه بر آنکه عامل تعيين کننده برای قبولی يا مردودی در آن درس تلقی می شوند، در محاسبه معدل دوره نيز محاسبه گردند.

تبصره 2 - تعيين شهريه برای اعمال بند ب جهت دروس عملی، کارگاهی و آزمايشگاهی به عهده کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد خواهد بود.

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY