سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

ميانگين نمرات

 در پايان دوره تحصيلي آموزش عالی آزاد، ميانگين کل نمرات دانش‎پذير محاسبه و در ريز نمرات وي ثبت مي‎شود،

براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد ساعات هر درس از دوره آموزشی در نمره آن درس ضرب مي‎شود و مجموع حاصلضرب ‎ها در تمامي دروسي که دانش‎پذير براي آنها نمره گرفته است (اعم از قبولي و مردودی)، بر تعداد کل ساعات دروسي که دانش‎پذير براي آنها نمره گرفته است (اعم از قبولي و مردودی)، تقسيم مي‎شود. "دانش آموخته" در يک دوره آموزش عالی آزاد به کسی اطلاق می شود که ميانگين نمرات دروس گذرانده شده وی از 12 کمتر نباشد،

تبصره چنانچه دانش پذيری موفق به کسب ميانگين 12 از نمرات دوره آموزشی نگردد، کالج دانشگاه صرفاً برای وی ريزنمرات صادر می کند. صدور گواهينامه پايان دوره آموزش عالی آزاد برای اين دسته افراد، منوط به تحقق شرايط مندرج در بخش "هزينه های آموزش" است.

 

ملاک قبولی يا موفقيت در سمينار يا کارگاه آموزشی، کسب ميانگين 12 از دروس گذرانده شده يا نتيجه کمّی شده ی عملکرد دانش پذير از ارزشيابی های به عمل آمده در طی مدت سمينار يا کارگاه است.

 

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY