سه شنبه, 09 خرداد 1396
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

 

حضور و غياب

 

 حضور در جلسات درس: حضور دانش‎پذير در تمام جلسات مربوط به هر درس اجباری است و ساعات غيبت دانش پذير در هر درس نبايد از مجموع ساعات آن درس تجاوز کند. در غير اين صورت نمره دانش‎پذير در آن درس صفر منظور مي‎شود،

 

غيبت در امتحان: غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است. در صورت غيبت موجه در امتحان، فرصت شرکت مجدد در امتحان بر اساس اجرای بند "الف هزينه های آموزش" و در قبال پرداخت شهريه به دانش پذير داده خواهد شد.

 

تبصره - تشخيص موجه بودن غيبت در امتحان به عهده کميته آموزش های عالی آزاد دانشکده، پژوهشکده يا واحد مي‎باشد.

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY