شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی برآورد نواحی کوچک :

اهداف دوره :

  • نیاز به برآورد پارامترهای توصیفی ناحیه کوچک با دقت لازم
  • آشنایی با روش های براورد ناحیه کوچک در آمارگیری منطقه ای و ملی
  • تشریح یک کاربرد

مخاطبان :

  • سازمانهای دولتی،پژوهشکده هاو شرکتهای خصوصی
  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • اساتید و پژوهشگران دانشگاهی

تحصيلات مخاطبان: حداقل لیسانس در رشته های مرتبط

مشاغل مخاطبان:

  • فعالین حوزه آمار در سازمانهای دولتی
  • پژوهشگران
  • اساتید
  • مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیشنیاز: آشنایی با روش های استنباط و تحلیل آماری

مدت کل دوره : 16 ساعت

چکیده دوره :

مساله برآورد یابی برای ناحیه کوچک ،مساله ای است که در سالهای اخیر توجه زیادی به آن شده است.این امر به این علت است که تقاضا برای آماره های نواحی کوچک چه از جانب بخش های دولتی و چه از جانب بخش های خصوصی رشد زیادی داشته است . به عنوان مثال بخش دولتی برای برنامه ریزی کلان در سطح کشور نیاز به برآورد پارامترهایی ازقبیل نرخ بیکاری ،متوسط در آمد خانوارها و ...و در استانها و شهرهای مختلف دارد.

داده های بدست آمده از بررسی های نمونه ای را می توان برای استخراج برآوردهای مستقیم برای نواحی بزرگ (نواحی با حجم نمونه بزرگ ) استفاده نمود،اما در نواحی کوچک ،برآوردگرهای مستقیم به علت کمی حجم نمونه ممکن است از دقت لازم برخوردار نشوند. واضح است که از هر ناحیه نمیتوان نمونه ای بزرگ اختیار کرد،چرا که از نظر علمی کاری پرهزینه و دشوار است .روشهای برآرود برای ناحیه کوچک ،روشهایی هستند که با استفاده از مقادیر متغیرهای کمکی در سطح ناحیه های کوچک ،برآورد با دقت لازم برای این ناحیه ها را بدون نیاز به افزایش تعداد نمونه فراهم می کنند.لذا پیشنهاد برگزاری این دوره آموزشی با اهداف زیر مورد نظر است:

1- معرفی مساله برآورد ناحیه کوچک

2-نیاز به برآوردهای با دقت کافی در نواحی کوچک در سطح ملی و منطقه ای

3-آشنایی با روشهای برآورد ناحیه کوچک

4-بررسی نقاط قوت و ضغف این روشها

بازدید ها : 1254
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY