دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی آشنایی با روشهای تعیین حجم نمونه به کمک نرم افزار PASS :

اهداف دوره :

 • ضرورت تعیین حداقل حجم نمونه مورد نیاز در مطالعات
 • آشنایی با روشهای تعیین حجم نمونه در انواع مطالعات
 • آشنایی با نرم افزار PASSبه منظور تعیین حجم نمونه

مخاطبان :

 • کلیه شرکتهای صنعتی
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های دانشگاهی
 • اساتید و پژوهشگران دانشگاهی
 • پژوهشگران شرکتها ، پژوهشکده ها و سازمانهای دولتی و خصوصی

تحصيلات مخاطبان: حداقل لیسانس در رشته های کاربردی

مشاغل مخاطبان:

 • پژوهشگران
 • اساتید
 • مدیران
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیشنیاز: آشنایی با روش های استنباط و تحلیل آماری

مدت کل دوره : 20 ساعت

چکیده دوره :

موضوع برآورد حجم نمونه و انتخاب یک نمونه مناسب ، یکی از مسائلی است که اکثر محققین در شروع مطالعه و پژوهش خود با آن سروکار دارند.بر همه پژوهشگران پوشیده نیست که چنانچه حجم نمونه کمتر از میزان لازم در نظر گرفته شود،ممکن است نتایج استنباط شده از آن در مورد جامعه از دقت کافی برخوردار نبوده و امکان تعمیم نتایج حاصل از نمونه به جامعه وجود نداشته باشد.این موضوع تا به آنجا مهم است که در بین پژوهشگرانی که از روشهای آماری برای رفع نیازهای علمی حیطه تخصصی خود بهره می گیرند،این برداشت نادرست وجود دارد که حجم نمونه هرچه بزرگتر باشد ،نتایج بهتری حاصل خواهد شد. این مساله حتی گاهی اوقات طوری مطرح میگردد که هر چه حجم نمونه به حجم جامعه نزدیکتر باشد،وضعیت بهتری را برای مطالعه انتظارداریم .ذکر این نکته مهم است که چنانچه تغییرپذیری متغیر موردنظر در جامعه زیاد باشد،باید نمونه ای با حجم بزرگتری برای مطالعه اختیارکرد تا بتوان اطلاعات بیشتری در مرد آن متغیر کسب نمود.اما باید توجه داشت که همواره در نمونه های با حجم بزرگ ،تضمینی برای اتخاذ تصمیم منطبق بر واقعیت وجود ندارد.درعمل مشکلات انتخاب حجم نمونه کوچک بر همگان واضح است .ولی از آنجا که بسیاری از پژوهشگران به جزییات و ظرافتهای استفاده درست از روشهای استنباط آماری واقف نیستند،مشکلات استفاده از حجم نمونه بزرگ در مطالعات برای همه مبرهن نیست.لذا پیشنهاد برگزاری این دوره آموزشی با اهداف زیر است:

1-ضرورت تعیین حجم نمونه

2-تعیین مسایل و مشکلات مواجهه با حجم نمونه کوچک و بزرگ در مطالعات

3-آشنایی با اثرات منفی انتخاب نادرست حجم نمونه روی نتایج مطالعات

4-دسته بندی انواع مطالعات و تعیین تفاوت بین روشهای تعیین حجم نمونه در انواع مطالعات

5-آشنایی با نرم افزار PASS برای تعیین حجم نمونه

بازدید ها : 1629
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY