دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی آشنایی با روش های نوین مشاوره آماری با کمک نرم افزار آماری SPSS :

اهداف دوره :

 • آشنایی با نرم افزار SPSS به منظور مشاوره آماری
 • آشنایی با انواع روش های تحقیق آماری و مشاوره آماری
 • ضرورت مشاوره آماری در ابتدای انجام تحقیق

مخاطبان :

 • متخصصین و دانشجویان علوم پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و ...
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های دانشگاهی
 • اساتید و پژوهشگران دانشگاهی
 • پژوهشگران شرکت ها، پژوهشکده ها و سازمان های دولتی و خصوصی
 • کلیه شرکت های صنعتی

تحصيلات مخاطبان: حداقل لیسانس در رشته های مختلف

مشاغل مخاطبان: پژوهشگران، اساتید، پزشکان، مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیشنیاز : آشنایی مقدماتی با کامپیوتر و آمار

مدت کل دوره : 16 ساعت

چکیده دوره :

روش تحقیق و مشاوره آماری موضوعی است که امروزه برای کلیه علومی که به نوعی با مطالعات میدانی و یا اطلاعات و اعداد سر و کار دارند کاربرد فراوان دارد. از طرفی اکثر پژوهشگرانی که می خواهند کار مطالعاتی خود را انجام دهند با این موضوعات آشنایی کافی نداشته یا این که اطلاعات کم و یا نادرستی دارند. این مشکل باعث می شود که در شروع تحقیق با تکیه بر اطلاعات ناقص پیشنهاده طرح را طوری بنویسند که در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات طرح نتوان از روش های آماری مختلف برای بررسی اهداف و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده نمود. این معضل باعث می شود که کل طرح دارای اشکال باشد و از اطلاعات بدست آمده نتوان استفاده نمود. لذا پیشنهاد برگزاری این کارگاه آموزشی با اهداف زیر مورد نظر است:

 • تعریف علم و روش تحقیق علمی
 • مراحل اجرای یک تحقیق علمی
 • ابزارهای اندازه گیری در یک تحقیق (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، چک لیست و ...)
 • جامعه آماری و انواع روش های آمارگیری
 • انواع متغیرها و مقیاس های اندازه گیری آن ها
 • روش های آماری و انواع آن
 • روش های آمار توصیفی (توصیف تک بعدی و دو بعدی) با استفاده از نرم افزار SPSS
 • استنباط آماری پارامتری و ناپارامتری به کمک نرم افزار SPSS
 • تدوین گزارش تحقیق       

 

بازدید ها : 1295
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY