دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی آشنایی با روش های پیشرفته درمشاوره آماری باکمک نرم افزار آماری SPSS :

اهداف دوره :

 • آشنایی با انواع روش های تحقیق آماری و مشاوره آماری
 • آشنایی با نرم افزار SPSS به منظور مشاوره آماری

مخاطبان :

 • متخصصین و دانشجویان علوم پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و ...
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی کلیه رشته های دانشگاهی
 • اساتید و پژوهشگران دانشگاهی
 • پژوهشگران شرکت ها، پژوهشکده ها و سازمان های دولتی و خصوصی
 • کلیه شرکت های صنعتی

تحصيلات مخاطبان: حداقل لیسانس در رشته های مختلف

مشاغل مخاطبان: پژوهشگران، اساتید، پزشکان، مدیران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پیشنیاز : آشنایی مقدماتی با کامپیوتر و آمار

مدت کل دوره : 16 ساعت

چکیده دوره :

روش تحقیق و مشاوره آماری موضوعی است که امروزه برای کلیه علومی که به نوعی با مطالعات میدانی و یا اطلاعات و اعداد سر و کار دارند کاربرد فراوان دارد. از طرفی اکثر پژوهشگرانی که می خواهند کار مطالعاتی خود را انجام دهند با این موضوعات آشنایی کافی نداشته یا این که اطلاعات کم و یا نادرستی دارند. این مشکل باعث می شود که در شروع تحقیق با تکیه بر اطلاعات ناقص پیشنهاده طرح را طوری بنویسند که در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات طرح نتوان از روش های آماری مختلف برای بررسی اهداف و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده نمود. این معضل باعث می شود که کل طرح دارای اشکال باشد و از اطلاعات بدست آمده نتوان استفاده نمود. لذا پیشنهاد برگزاری این کارگاه آموزشی با اهداف زیر مورد نظر است:

روش هاي آمار استنباطي شامل موارد ذيل با نرم افزار آماري SPSS

 1. 1.برآورد نقطه اي و فاصله اي و كاربرد آن
 2. 2.آزمون فرضيه هاي آماري و انواع آن
 3. 3.آزمون هاي مقايسه شاخص مركزي يك جامعه، دو جامعه مستقل و يا وابسته
 4. 4.آزمون هاي مقايسه شاخص پراكندگي دو جامعه
 5. 5.آزمون هاي مقايسه شاخص مركزي بيش از دو جامعه مستقل و يا وابسته و آزمون هاي تعقيبي
 6. 6.رگرسيون و همبستگي و انواع آن
 7. 7.آناليز كواريانس و كاربرد آن

تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از پرسش نامه و تفسير نتايج آن ها

بازدید ها : 1544
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY