شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره بررسی بیان ژن با روش Real-Time PCR

اهداف دوره:

آشنایی با روشهای بررسی کمی بیان ژن ها با تکنیک Real-Time PCR

انجام عملی آزمایشها

توانمندی انجام و طراحی آزمایشهای مرتبط

مخاطبان:

دانشجویان دانشگاههای آزاد و دولتی

محققین در سطوح بالا

اعضا هیات علمی دانشگاههای آزاد ودولتی

آزمایشگاههای تشخیص طبی

آزمایشگاههای پزشکی قانونی

تحصیلات مخاطبان:فوق لیسانس و بالاتر

مشاغل مخاطبان:

دانشجو

عضو هیئت علمی

کارمندهای نهادهای فوق

پیشنیاز:داشتن اطلاعات پایه در رابطه با بیان ژن ها و توانمندی انجام کار عملی PCR

مدت کل دوره:24 ساعت

چکیده دوره:

سرفصل های آموزشی:

1. راهکارهای بررسی بیانژن و اهداف آن

2. بررسی های کمی بیان ژن با استفاده از تکنیک Real-Time PCR

3. مفهوم Normalizer

4. بیان ژن ها به روش SYBR Green

5. بیان ژن ها به روش TaqMan Probe

6. HRM وکاربردهای آن

روش های اجرا:

1. استخراج RNA و اصول آن از بافت های هدف

2. سنتز cDNA ، اصول و روش های آن

3. تعیین غلظت RNA و cDNA با دستگاه نانو دراپ و اصول آن

4. طراحی پرایمرهای لازم و اصول آن

5. انجام بیان ژن ها به روش Comparative Quantification با استفاده از SYBR Green

6. واکنش های Absolute Copy number با استفاده از TaqMan Probe

7. بررسی بیان مبتنی بر آزمون HRM

بازدید ها : 2737
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY