دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

انواع آموزش های عالی آزاد

 

آموزش عالي آزاد شامل موارد زير است :

  •  آموزش هاي حرفه‌اي و تخصصي مورد نياز سازمان ها، نهادها و صنايع،

  •  بازآموزي و آموزش هاي تکميلي براي دانش آموختگان،

  •  آموزش هاي تکميلي براي دانشجويان،

  •  آموزش هاي ضمن خدمت مديران و کارکنان سازمان هاي دولتي و غيردولتي،

  •  آموزش هاي تخصصي مورد نياز بازار کار و جامعه،

  •  آموزش هاي عمومی شهر و شهروند.

 

 

 

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY