جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

اهداف آموزش های عالی آزاد

 

آموزش های عالي آزاد به منظور تامين اهداف زير برگزار مي‌شود:

  •  کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ جامعه،
  •  ايجاد زمينه مناسب برای افزايش دسترسی به آموزش عالی،
  •  تعميم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی،
  •  کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی،
  •  ارايه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی.
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY