جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف  Array چاپ Array

ويژگي های آموزش های عالی آزاد

 

ويژگي های منحصر به فرد آموزش عالی آزاد در کشور عبارتند از:

  • وجود زيرساخت های مناسب قانونی در وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به منظور گسترش اين گونه آموزش ها،

  • عدم الزام به شرکت در آزمون ورودی برای داوطلبان،

  • انعطاف پذيری سرفصل و عناوين آموزش ها،

  • امکان ارايه مباحث کاربردی و آزمايشگاهی متناسب با نيازهای متغير و به روز جامعه،

  • امکان ارايه آموزش های تکميلی دانشگاهی در قالب دوره های با مدت زمانی متفاوت مانند دوره های ميان مدت، دوره های کوتاه مدت، سمينارها و کارگاه های آموزشی،

  • امکان بهره گيری از نيروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه که دارای صلاحيت تدريس در عرصه آموزش عالی آزاد باشند،

  • امکان پياده سازی دوره های آموزشی مشابه نمونه های خارجی و يا بر اساس استانداردهای بين المللی.

 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY