جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

21110247

مبادی عمومی فقه 

2

پایه 

21110258

 مبادی خصوصی فقه

2

 پایه

21110269

 مبادی اصول

2

 پایه

21112005

 اصول فقه 1

4

 تخصصی

21112049

فقه 1

4

 تخصصی

21112050

فقه 2

4

 تخصصی

21112061

فقه 3

4

 تخصصی

21112072

فقه 4

4

 تخصصی

21112016

اصول فقه 2

4

 تخصصی

21112027

اصول فقه 3

4

 تخصصی

21112038

اصول فقه 4

4

 تخصصی

21112298

قواعد فقه مدنی 

2

 تخصصی

21112201

 قواعد فقه جزایی

2

 تخصصی

21112221

حقوق جزای اختصاصی اسلام 

4

 تخصصی

21112210

 حقوق جزای عمومی اسلام

2

 تخصصی

21113268

حقوق بین الملل اسلام

2

 اختیاری

21112196

حقوق خانواده 1

2

 اختیاری

21112152

تاریخ فقه تشیع

2

 اختیاری

 

داوطلبان متقاضی لازم است با زبان عربی آشنایی داشته باشند

بازدید ها : 2109
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY