شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس 

تعداد واحد

مقدمه علم حقوق

2

حقوق جزای عمومی 1

3

 حقوق جزای اختصاصی 1

3

آیین دادرسی کیفری 1

2

حقوق تجارت 2

2

حقوق مدنی 2

2

حقوق مدنی 3

3

آیین دادرسی کیفری 2

1

حقوق جزای عمومی 2

2

جرم شناسی 

2

 حقوق جزای اختصاصی 2

2

حقوق مدنی 1

1

حقوق تجارت 1

1

حقوق کار 

2

 حقوق اساسی 2

2

حقوق بین الملل عمومی 2

2

 

بازدید ها : 2381
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY