يكشنبه, 01 بهمن 1396
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس 

تعداد واحد

آشنایی با فناوری های اطلاعات و ارتباطات

2

 مرجع شناسی عمومی

3

 آشنایی با نرم افزار های کتابخانه ای

2

 مرجع شناسی تخصصی

3

 آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی

2

 مبانی و روش های سواد اطلاعاتی

2

 آشنایی با مدیریت دانش

2

 آشنایی با علم سنجی

2

 طراحی و مدیریت وب کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

2

مدیریت نشریات ادواری

2

فراهم آوری و توسعه مجموعه

2

سازماندهی رایانه ای منابع

3

مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

3

 

بازدید ها : 2006
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY