جمعه, 04 اسفند 1396
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس 

تعداد واحد

اصول مدیریت آموزشی

3

 سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران

2

 اصول برنامه ریزی آموزشی

3

 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش و پرورش

2

اصول برنامه ریزی درسی 

3

 روابط انسانی در سازمانهای آموزشی

3

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی

2

 آموزش بزرگسالان

2

 برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت

2

مدیریت اسلامی

2

جامعه شناسی آموزش و پرورش

3

اقتصاد آموزش و پرورش

2

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

2

 

بازدید ها : 1974
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY