شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس 

تعداد واحد

آسیب شناسی روانی 1

2

روانشناسی یادگیری (نظریه ها و مفاهیم)

2

شخصیت (نظریه ها و مفاهیم)

2

روانشناسی رشد (1) و (2)

4

روانشناسی اجتماعی 

2

 روش تحقیق در روانشناسی

3

 روانشناسی فیزیولوژیک

2

روانشناسی عمومی

3

 روانشناسی کودکان استثنایی

3

اختلالات یادگیری

2

روانشناسی تربیتی

3

بهداشت روانی 2

 

بازدید ها : 2598
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY