شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس 

تداد واحد

مدیریت اسلامی و الگوهای آن

3

 مبانی سازمان و مدیریت

3

 مدیریت رفتار سازمانی

3

مدیریت منابع انسانی

3

 بازاریابی و مدیریت بازار

3

تحقیق در عملیات 1

3

مدیریت استراتژیک

3

 بازاریابی بین الملل

2

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3

سیستم های اطلاعاتی مدیریت

3

 

بازدید ها : 2690
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY