جمعه, 25 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

صرف 1

4

اجباری

نحو 1

4

 اجباری

مکالمه 1

2

 اجباری

انشاء 1

2

 اجباری

تمرین صرف و نحو 1

2

 اختیاری

مکالمه 2

2

 اختیاری

صرف 2

3

 اختیاری

انشاء 2

2

 اختیاری

نحو 2

3

 اختیاری

متون حدیث

2

 اختیاری

 قرائت و ترجمه و تجوید قران کریم

2

 اختیاری

نهج البلاغه - متون

2

 اختیاری

انشاء 3

2

 اختیاری

قرائت متون تصویری قرآن کریم

2

 اختیاری

 آزمایشگاه 1

2

 اختیاری

تمرین صرف و نحو 2

2

 اختیاری

 

بازدید ها : 2373
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY