شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ
نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیشنیاز

توضیحات

دوره مقدماتی زبان فرانسه - مهارتهای شفاهی

6

پیشنياز

-

ویژه متقاضیانی که با زبان فرانسه آشنایی ندارند.

تعداد واحد های این درس در مجموع واحدهای دوره محاسبه نمی شود.

 زبان فرانسه اختصاصی1

6

اجباری 

دوره مقدماتی

متقاضیانی که بازبان فرانسه آشنایی دارند نیازی به گذراندن پیشنیاز ندارند.

گرامر و دیکته 1

4

اجباری 

 فرانسه اختصاصی1

 

مکالمه 1

2

  اجباری   

فرانسه اختصاصی 1

 

خواندن متون ساده 

4

اختیاری

فرانسه اختصاصی 1

 

 گرامر و دیکته 2

4

اختیاری

گرامر و دیکته 1

 

مکالمه 2

2

اختیاری

مکالمه 1

 

انشاء ساده

2

  اختیاری  

گرامر و دیکته 1

 

 خواندن و درک مفهوم متون

4

  اختیاری  

خواندن متون ساده

 

 ترجمه ساده

2

  اختیاری  

خواندن و درک مفهوم متون

 

 نامه نگاری به زبان ساده

2

  اختیاری  

انشاء ساده

 

سخنرانی و مناظره 

2

  اختیاری  

 مکالمه 2

 

 زبان شناسی عمومی

2

  اختیاری  

ندارد

 

آواشناسی فرانسه

2

  اختیاری  

زبان شناسی عمومی

 

واژه شناسی و ترکیبات زبان فرانسه 

2

  اختیاری  

 

 

 

بازدید ها : 2924
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY