شنبه, 28 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

شماره درس

نام لاتین

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

21281016

Reading comprehension 1

 

خواندن و درک مفاهیم (1)

4

 اجباری

------

21281027

 Reading comprehension 2

 خواندن و درک مفاهیم (2)

4

 اجباری

خواندن و درک مفاهیم (1)

21281050

Grammar & Writing 2

دستور و نگارش (2)

4

 اجباری

------

21281072

Listening & Speaking 1

گفت و شنود (1)

4

 اجباری

------

21281083

 Listening & Speaking 2

گفت و شنود (2)

4

 اجباری

گفت و شنود (1)

21281061

Advanced  Writing

نگارش پیشرفته

2

 اختیاری

دستور و نگارش (2)

21281221

 Journalistic Text Reading

 خواندن متون مطبوعاتی

2

اختیاری 

خواندن و درک مفاهیم (1)

خواندن و درک مفاهیم (2)

 21283136

 Letter Writing

نامه نگاری

2

 اختیاری

 

خواندن و درک مفاهیم (2)

 

دستور و نگارش (2)

 

گفت و شنود (2)

21283090

Short Story

داستان کوتاه

2

 اختیاری

 

خواندن و درک مفاهیم (1)

 

خواندن و درک مفاهیم (2)

دستور و نگارش (2)

گفت و شنود (1)

 

گفت و شنود (2)

21281163

English Poetry

نمونه های شعر ساده

2

 اختیاری

 

خواندن و درک مفاهیم (1)

 

بازدید ها : 3805
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY