شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره تخمین و ارزیابی موادمعدنی :

اهداف دوره :

  • روشهای درست انواع نمونه برداری پتروگرافی ، آتراسیون ،کانی سازی ،ژئوشیمیایی،ایزوتوپی و...
  • آشنایی با روشهای تعیین ذخیره و مواردمربوطه
  • آشنایی با حفاری و ویژگیهای مزبوط به آن (محل حفاری،زاویه حفاری ،سایز حفاری و...)

مخاطبان :

  • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  • سازمان صنایع و معادن
  • کلیه شرکتهای معدنی و اکتشافی

تحصيلات مخاطبان:کارشناسی زمین شناسی یا اکتشافات معدن و کارشناسی ارشد زمین شناسی بویژه گرایش اقتصادی و رشته های معدن

مشاغل مخاطبان : کارشناسان و مهندسین معادن و شرکتهای معدنی و یا سازمان زمین شناسی کشور

پیشنیاز : داوطلبان حداقل کارشناسی زمین شناسی یا اکتشافات معدن داشته باشند.

مدت کل دوره :15 ساعت

چکیده دوره :

داوطلبان در ابتدا با مراحل مختلف اکتشاف مانند پی جویی ، مقدماتی ،نیمه تفضیلی ،تفضیلی و عملیاتی اکتشافی صورت گرفته در هر مرحله آشنا می شوند سپس درباره مدلهای اکتشافی و سلسله مراتب در نظر گرفته شده برای کشف یک     مورد نظر بحث می شود.

انواع نمونه برداری شامل پتروگرافی ،پترولوژیکی ،ایزوتوپی ،خانه آرایی ،ژئوشیمی و ...صحبت می شود .بویژه نمونه برداری ژئوشیمیایی به روشهای مختلف سنگ ،رسوبات رودخانه ای ، خاک ، آب و غیره مفضلا بحث شده و در هر روش ،روش نمونه برداری ،وزن نمونه ،مزایا و معایب آن ،روش آماده سازی ،تجزیه و نحوه نشان دادن نتایج تجزیه باز خواهد شد.

آلودگی نمونه ها ،روشهای مختلف تجزیه ،هدف از هرکدام و چگونگی انتخاب روش مناسب برای کانی سازی مدنظر ،مزایا و معایب هرکدام از روشهای تجزیه صحبت می شود .

نحوه محاسبه ذخیره ،اطلاعات لازم برای محاسبه آن ،روش محاسبه عیارحد،پارامترهای محاسبه ،ذخیره جداگانه در یک محدوده معدنی از مباحث دیگری هستندکه صحبت می گردد.

در پایان نیز درباره حفاری ،انواع آن ،هدف از هریک ،سایز و محل حفاری و روش مطالعه صحیح بحث میشود.

 

 

 

 

بازدید ها : 4055
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY