دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره زیموگرافی آنزیم ها :

اهداف دوره :

  • آموزش روش های ارزیابی فعالیت آنزیم اکسیدوردوکتاز و هیدرولاز در ژل الکتوفورز
  • آموزش روش الکتروفورز SDS-PAGE

مخاطبان :

  • کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری
  • اعضاء هئیت علمی دانشگاه ها

تحصيلات مخاطبان:حداقل لیسانس

مدت کل دوره :24 ساعت

 

 

 

بازدید ها : 4307
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY