دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره تیپینگ اندام فوقانی:

اهداف دوره :

 • آشنایی با استخوانها ، مفاصل بدن و آسیبهای آن
 • آشنایی با عضلات و آسیبهای آن
 • آشنایی با نحوه tape
 • آشنایی با فیزیولوژی عصب و عضله

مخاطبان :

 • سازمان تربیت بدنی و ادارات کل
 • تربیت بدنی دانشگاه پیام نور
 • تربیت بدنی آموزش و پرورش
 • باشگاههای ورزشی
 • تربیت بدنی دانشگاه آزاد
 • تیم های ورزشی

تحصیلات مخاطبان : دیپلم به بالا  

مشاغل مخاطبان:

 • معلمین
 • مربیان
 • وزشکاران
 • کارشناسان ورزشی

مدت کل دوره : 16 ساعت

چکیده دوره :

به دلیل آسیبهای رایج در رشته های ورزشی نیاز است برای پیشگیری و درمان پاین آسیبها به دانشجویانن ، مربیان و ورزشکاران اطلاع رسانی گردد تا از میزان صدمات جلوگیری شود . به همین دلیل ارائه دوره تیپینگ کمک شایانی به این قشر می نماید . ابتدا آناتومی مفصل و عضلات بدن مطرح می شود سپس آسیبهای رایج در رشته های مختلف و در نهایت نحوه تیپینگ به شکل تئوری و عملی برگزار می شود.

 

 

بازدید ها : 2520
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY