شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی تخصصی طراحی تمرین در رشته های ورزشی :

اهداف دوره :

 • آموزش و ارائه علوم مورد نیاز در هر رشته ورزشی با ویگژگیهای هر رشته
 • چگونگی طراحی تمرین در هر رشته ورزشی با ویژگیهای هر رشته
 • آشنایی با آزمونهای اختصاصی مربوط در هر رشته ورزشی

مخاطبان :

 • فدراسیون ورزشی کشور
 • هیات ورزشی استان خراسان رضوی
 • مربیان رشته های ورزشی و باشگاه داران
 • ورزشکاران
 • دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دبیران ورزش آموزش و پرورش

تحصیلات مخاطبان : دیپلم و بالاتر  

مشاغل مخاطبان:

 • ورزشکار
 • مربی
 • مدیر باشگاه

پیشنیاز:مخاطبین با مدرک دیپلم باید اکثر دورس را در سطح پیش نیاز بگذرانند.

مدت کل دوره : 80 ساعت

چکیده دوره :

باتوجه به متفتوت بودن تحصیلات رشته های مربیان و ورزشکاران ...معمولا این گروه از علم و آگاهی کافی در زمینه ورزش تخصصی خود ندارند و نیز این گروه علی رغم داشتن کارشناس یتربیت بدنی به دلیل عدم کارورزی و تجربه کافی و نیز نداشتن احاطه کافی به تمام علوم مربوط به ورزش در ارائه فن خود دچار مشکل می شوند و یا کارایی کافی ندارند و نیز از همه مهمتر باعث بروز آسیبها و یا صذمات جسمی و روانی فراوانی به بازیکنان و یا مراجعین به باشگاههای خود می شوند موارد ذکر شده در عدم موفیت های ورزشکاران و تیم ها و نتایج نه چندان رضایت بخش و نیز صدماتی ورزشکاران و تیمها به اثبات رسیده است . ایمن موضوع به ویژه در سطح عمومی به بانوان و آقایان و جوانانی که به باشگاههای ورزشی و بدنسازی مراجعه می کنندو حرکات اشتباه و رژیم هاو مکملهای گوناگون را دریافت میکنند،به شکل یک معضل در ورزش پدیدار شده است .لذا دوره مذکور با تمرکزو برتمامی نیازهای یک رشته ورزشی و علوم تخصصی و کاربردی آن در صدد است کاستی غلمی و عملی و مخاطبین را برطرف نموده و از تبعات باز آن بکاهد و نیز به سطح سلامت و فنون ورزشکاران بیافزاید .

و نیاز علمی را باتوجه به تمام ابعاد فیزیولوژیکی و رفتار حرکتی و رشد و روانشناسی و بیومکانیک ورزشها و آسیبهای خاص هر رشته و نیز شیوه های علمی در طراحی تمرین و استعدادیابی برطرف سازد.

بازدید ها : 2863
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY