شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزش مربی حرکات اصلاحی ناهنجاریهای اندام فوقانی:

اهداف دوره :

 • آموزش و ارزیابی عملی و استاندارد ناهنجاریهای جسمانی
 • آموزش حرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای بالاتنه

مخاطبان :

 • معلمین آموزش و پرورش
 • پیراپزشکان بهداشتی درمانی
 • پزشکان
 • کارشناسان تربیت بدنی
 • مربیان باشگاههای ورزشی
 • مراکز تندرستی

تحصیلات مخاطبان : کارشناسی تربیت بدنی و بالاتر و علوم مرتبط  

مشاغل مخاطبان:

 • معلم
 • مربی
 • پیراپزشک
 • پزشک

پیشنیاز:کتب و جزوات معرفی شده

مدت کل دوره : 32 ساعت

 

بازدید ها : 3483
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY