دوشنبه, 23 مهر 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره آموزشی نرم افزار اکسل پیشرفته :

اهداف دوره :

یادگیری تخصصی نرم افزار اکسل در بحثهای مهندسی صنایع

مخاطبان :دانشجویان کارشناسی مهندسی صنایع

تحصيلات مخاطبان:کارشناس مهندسی صنایع

مشاغل مخاطبان: دانشجو

پیشنیاز : گدراندن دوره اکسل مقدماتی

مدت کل دوره : 30 ساعت

 

بازدید ها : 3976
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY