شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره بهبود مقاومت به خراش رنگ با استفاده از فناوري نانو :

اهداف دوره :

  • بررسی تاثير پارامترهاي اصلي فرآيند توليد روی مقاومت به سايش پوشش هاي ضد خش
  • افزايش مقاومت سايشی پوشش هاي ضد خش با استفاده از فناوري نانو
  • آموزش عملی توليد پوشش هاي ضد خش مورد استفاده در صنايع گوناگون

مخاطبان :

  • صنايع دفاعی
  • خودروسازی
  • صنايع رنگ سازی

تحصيلات مخاطبان: کارشناسی

مشاغل مخاطبان: کارشناس صنايع مذکور

مدت کل دوره : 8 ساعت

چکیده دوره :

به منظور افزايش مقاومت رنگ در مقابل خش معمولا ذراتي به آن اضافه مي شود. با استفاده از نانوذرات به جاي ذرات معمولي، خواص ضد سايشي پوشش به شدت افزايش يافته و به علت پراكنش نور، شفافيت محصول نيز بهبود مي يابد. ضمنا پوشش هاي مذكور باعث بهبود مقاومت در مقابل ورقه اي شدن، خرد شدن، فرورفتگي و ... نيز مي گردند. در سال هاي اخير استفاده از فناوري نانو در ساخت پوشش هاي ضد خش مورد توجه خاص سازمان هاي مختلف از جمله شركت هاي بزرگ خودروسازي بوده است و برخي از اين شركت ها از جمله بنز، بي ام و و دايملركرايسلر به تكنولوژي فوق دست يافته اند و از آن در ساخت برخي خودروهاي جديد بهره گرفته اند.

هدف اصلي از اين کارگاه، آموزش عملی توليد پوشش هاي ضد خش مورد استفاده در صنايع گوناگون و افزايش مقاومت سايشی آن با استفاده از فناوري نانو مي باشد. در اين دوره سعی می شود با استفاده از دانش فني توليد اين گونه پوشش ها، تاثير پارامترهاي اصلي فرآيند توليد راروی مقاومت به سايش اين گونه پوشش ها بيان نمود. بنابراين مطالب زير در کارگاه مطرح خواهد شد:

جلسه اول به مدت 2 ساعت: ارائه تئوری و شرح عمليات

جلسه دوم به مدت 2 ساعت: آماده سازی ذرات نانو الماس و نانو آلومينا با روشهای مختلف

جلسه سوم به مدت 2 ساعت: مخلوط سازی ذرات با کيلر و تينر با روشهای مختلف

جلسه دوم به مدت 2 ساعت : پاشش رنگ و انجام آزمايش های مختلف روی آنها

 

بازدید ها : 2818
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY