يكشنبه, 01 بهمن 1396
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره ارتقاء مهندسين دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی :

اهداف دوره :

تدريس دروسي با سرفصل مشخص برای ارتقاء مهندسين دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی

مخاطبان : اعضاءمعرفی شده از طرف سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و يا استانهای همجوار

تحصيلات مخاطبان: حداقل کارشناسی

مشاغل مخاطبان: مهندسين دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی

مدت کل دوره : 16 ساعت

بازدید ها : 2941
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY