شنبه, 26 آبان 1397
مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

 

دوره شبيه‌سازي و طراحي فرايند توليد قطعات ريختگي :

اهداف دوره :

  • آموزش و يادگيري و کار با اين نرم افزارها و کاربرد صنعتي آنها
  • شناخت تواناي هاي اين نرم افزارها
  • آشنايي با نرم افزارهاي شبيه سازي ريخته گري و انجماد فلزات

مخاطبان :

  • صنايع نظامي
  • صنايع ريخته گري
  • صنايع خودرو سازي

تحصيلات مخاطبان: حداقل ليسانس

پیشنیاز : دانستن پديده هاي انتقال ( حرارت – جرم) در حد ليسانس

مدت کل دوره : 14 ساعت

چکیده دوره :

هدف از دوره حاضر ارايه تواناي هاي کد هاي شبيه سازي ريخته گري است . در صورتيکه اين کدها در صنعت کشور گسترده شوند و مورد استفاده جدي و عملي قرار گيرند صنايع کشور مي توانند طراحي فرايندهاي توليد قطعات ريختگي خود را به کمک اين نرم افزارها با تکنولوژي بالا Hi-Tech انجام داده و هزينه آزمونهاي سعي و خطاي سنتي را شديدا کاهش دهند و همچنيين توانايي طراحي فرايند توليد قطعات پيچيده را بدون نياز به مشاوران خارجي بدست آورند. لذا دانشجويان اين دوره با يد حداقل مدرک فوق ديپلم را داشته باشند تا توانايي فراگيري و آموزش آين کدها را داشته باشند . هوچنيين داشتن تواناييکار با اتوکد يا انواه نرم افزارهاي رسام که بتوانند نقشه مهندسي قطعات را بکشنند، داشته باشند. در پايان اين دوره آنها قادرند تکنولوژي طراحي توليد قطعات مختلف ريخته گري را شخصا انجام دهند

 

 

 

 

بازدید ها : 3375
 
کالج دانشگاه فردوسی مشهد
FERDOWSI UNIVERSITY